Medische keuring

Voor mijn uitzending naar Curaçao is het verplicht om een medische keuring te ondergaan.
Uit deze medische keuring moet blijken of wij medisch geschikt zijn om in een gebied te wonen buiten Nederland.

Op donderdag 16 juli zijn Bart en ik dan ook afgereisd naar KLM Health Services op Schiphol Oost. KLM Health Services Schiphol OostKLM Medische keuring

 

Na het afgeven van bloed en urine hadden we een gesprek met de arts.
Dit verliep allemaal goed en we kregen ook al meteen de mededeling:

Op basis van de keuringsresultaten adviseren wij om de betrokkenen geschikt te verklaren voor uitzending!

Met deze uitslag onder de arm pakten we de trein naar Den Haag, onderweg naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken!