Curaçao, een land binnen het Koninkrijk

Sinds 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan en zijn er nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Sint Maarten

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland.

KoninkrijkDerNederlanden

Curaçao is dus een autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden. Het wordt bestuurd door een eigen regering.
Het feit dat Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is geworden, betekent ook dat zij voortaan zelfstandig haar (belasting)wetgeving kan bepalen en een eigen Belastingdienst hebben.

Curaçao is verantwoordelijk voor hun eigen bestuur, maar heeft over bepaalde onderwerpen geen zelfstandig zeggenschap. Dit zijn zogenaamde koninkrijksaangelegenheden, zoals defensie en buitenlandse betrekkingen. Als de koninkrijksaangelegenheden Curaçao raakt, dan wordt hierover besloten door de Rijksministerraad.
Deze bestaat uit de leden van de Nederlandse ministerraad aangevuld met de Gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en de Sint Maarten.

De vier landen van het Koninkrijk hebben gezamenlijk de Koning Willem Alexander als staatshoofd.